Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

secernovať – význam cudzieho slova

oddeľovať, odstraňovať; vylučovať