Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

secesný – význam cudzieho slova

odštiepenecký; úpadkový