Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sedisvakancia – význam cudzieho slova

doba, po ktorú je neobsadený úrad pápeža alebo biskupa