Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

segmentácia – význam cudzieho slova

členitosť; členenie; článkovanie