Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

seizmický – význam cudzieho slova

súvisiaci so zemetrasením