Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

seizmológ – význam cudzieho slova

znalec zemetrasení, odborník v seizmológii