Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

seizmológia – význam cudzieho slova

náuka o zemetrasných javoch a ich registrácii, o javoch príbuzných so zemetraseniami, súčasť geofyziky