Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sekvestrácia – význam cudzieho slova

odstránenie odumretej časti tkaniva zo živého tkaniva