Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

senzibil – význam cudzieho slova

človek s mimoriadnymi schopnosťami vnímania, najmä mimozmyslového, médium