Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

senzitivita, senzibilita – význam cudzieho slova

citlivosť, schopnosť prijímať podnet