Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

seržant - význam cudzieho slova

policajná a vojenská hodnosť, poddôstojník, čatár