Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

seržant – význam cudzieho slova

policajná a vojenská hodnosť, poddôstojník, čatár