Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sesilný – význam cudzieho slova

pevne usadený, prirastený