Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sestína – význam cudzieho slova

lyrický nerýmovaný útvar románskej poézie, provensálska a neskôr talianska piesňová forma