Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sexuálna agresivita – význam cudzieho slova

sexuálna odchýlka, porucha v sexuálnej aktivite. Jej základným prejavom je sliedenie, prenasledovanie obete, ktorú agresor prudko zráža k zemi, snaží sa ju znehybniť, odmieta komunikovať, je hrubý a násilím uskutoční pohlavný akt.