Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sexuálna delikvencia – význam cudzieho slova

kategória, ktorú zákon presne nevymedzuje. Kupliarstvo – obchodovanie s ľuďmi, ohrozovanie mravnosti, bigamia, vedomé šírenie sexuálne prenosného ochorenia, znásilnenie, sexuálne zneužívanie, incest a i.