Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sexuálna identita – význam cudzieho slova

identifikácia s vlastným biologickým pohlavím.