Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sexuálna orientácia – význam cudzieho slova

príťažlivosť k osobám rovnakého alebo rozdielneho pohlavia.