Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sexuálne deviácie – význam cudzieho slova

stavy kvalitatívne zmenenej sexuálnej motivácie na úrovni sexuálnej identifikácie, orientácie, správania či ich vzájomné kombinácie. Vo všeobecnosti ich rozdeľujeme do štyroch skupín: 1. poruchy sexuálnej orientácie (pedofília, fetišizmus, zoofília, nekrofília, gerontofília, transvestitizmus a i.), 2. poruchy sexuálnej identifikácie (transsexualizmus), 3. poruchy v sexuálnej aktivite (exhibicionizmus, voyerstvo, masochizmus, sadizmus, agresivita) a 4. kombinované deviácie (atypickí expozéri genitálu, pedofilní/efebofilní sadisti).