Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sexuológia – význam cudzieho slova

náuka o pohlavnom živote, jeho prejavoch a poruchách