Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

simult��nne delenie – význam cudzieho slova

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!