Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

singulár – význam cudzieho slova

jednotné číslo podstatných mien a zámien, opak plurálu