Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sinológia – význam cudzieho slova

veda o Číne, čínskych dejinách, jazyku a kultúre