Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sinológia - význam cudzieho slova

veda o Číne, čínskych dejinách, jazyku a kultúre