Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sinusitída, sinusitis – význam cudzieho slova

zápal vedľajších - prinosových - nosných dutín