Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sistovať – význam cudzieho slova

zastaviť úradnú alebo súdnu činnosť alebo rozhodnutie