Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

situácia – význam cudzieho slova

postavenie, poloha; celkový stav, pomery, okolnosti; zobrazenie terénu, objektu a pod.