Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

situovaný – význam cudzieho slova

umiestený, položený; žijúci v dobrých pomeroch, hmotne zaistený