Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

skrofulóza – význam cudzieho slova

tuberkulóza krčných miazgových - lymfatických - uzlín