Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

skulptúra – význam cudzieho slova

sochárstvo; sochárske dielo vznikajúce odstraňovaním hmoty, napr. kameňa