Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

skupština – význam cudzieho slova

v juhoslovanskom prostredí zhromaždenie, snem