Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

skupština - význam cudzieho slova

v juhoslovanskom prostredí zhromaždenie, snem