Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

smeč – význam cudzieho slova

v tenise a volejbale prudké zrazenie lopty cez sieť, útočný úder do lopty