Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

soaré, soirée – význam cudzieho slova

spoločenský večer; večerné slávnostné predstavenie (divadelné, filmové a pod.) alebo koncert