Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

socializácia – význam cudzieho slova

zospoločenštenie, zoštátnenie; uskutočnenie zásad socializmu; budovanie spoločnosti podľa zásad socializmu; proces osvojenia jazyka, ľudských foriem, noriem chovania, hodnôt, medziľudských vzťahov