Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sociológia – význam cudzieho slova

veda o ľudskej spoločnosti, spoločenských javoch a vzťahoch