Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sodný – význam cudzieho slova

vzťahujúci sa na zlúčeniny sodíka