Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

spiláž – význam cudzieho slova

strata na tovare v námornej doprave preniknutím vlhka v dôsledku nekvalitného balenia