Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

stóra – význam cudzieho slova

sťahovacia záclona cez celé okno