Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

syžet, sujet - význam cudzieho slova

predmet umeleckého diela, typ námetu alebo obrazu, umelecký zámer; návrh; námet, dejová schéma, konkrétne naplnenie fabule