Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

syzýgia - význam cudzieho slova

spoločný názov pre astronomickú konjunkciu a opozíciu