Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tárogató - význam cudzieho slova

cigánsko-maďarský drevený dychový nástroj, zvukom podobný saxofonu