Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tabelátor - význam cudzieho slova

stroj na spracovanie derných štítkov