Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tabelátor – význam cudzieho slova

stroj na spracovanie derných štítkov