Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tabernákulum – význam cudzieho slova

časť oltára v katolíckych kostoloch, v ktorej je uložená monštrancia, svätostánok, sanktuárium; baldachýnový prístrešok, vežovitá strieška nad oltárom, soškou, náhrobkom a pod.