Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tablo, tabló – význam cudzieho slova

skupinový obraz z jednotlivých fotografií; nástenka