Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tabuizácia – význam cudzieho slova

vylučovanie, odstraňovanie slov alebo tém