Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tabulátor, tabelátor – význam cudzieho slova

zariadenie na mechanické posunovanie valca písacieho stroja; zariadenie u písacích strojov alebo počítačov umožňujúce radenie údajov do zoznamov alebo tabuliek; klávesa ovládajúca toto zariadenie