Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tachyfémia - význam cudzieho slova

rýchle hovorenie až k nezrozumiteľnosti, tachylália