Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tachyfémia – význam cudzieho slova

rýchle hovorenie až k nezrozumiteľnosti, tachylália