Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tachylália - význam cudzieho slova

rýchle hovorenie až k nezrozumiteľnosti