Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tachylália – význam cudzieho slova

rýchle hovorenie až k nezrozumiteľnosti