Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tangovať – význam cudzieho slova

týkať sa, dotýkať sa