Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

targúm - význam cudzieho slova

samaritánsky alebo židovský preklad biblie do aramejčiny