Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

teflón - význam cudzieho slova

obchodný názov termoplastu polytetrafluóretylénu