Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

temperatúra - význam cudzieho slova

stupeň tepla, teplota; typ ladenia hudobného nástroja spočívajúci v rozdelení oktávy na dvanásť rovnakých poltónov